Taisyklės

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.     Šios svetainės taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – „Pirkėjas“) ir pardavėjo (toliau – „Pardavėjas“) teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje svetainėje www.beepunkt.lt;

2.     Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pakeisti ir atnaujinti Taisykles, naujausią Taisyklių redakciją patalpindamas svetainėje bei nurodydamas redakcijos datą. Paskutinį kartą svetainės Taisyklės buvo pakeistos 2018 06 14;

3.     Pagal šias Taisykles el. parduotuvėje yra sudaromos pirkimo-pardavimo sutartys. Pirkėjas, prieš sudarydamas sutartį, privalo susipažinti su svetainės Taisyklėmis bei su jomis valingai sutikti (pažymėti varnelę specialiame langelyje);

4.     Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje;

5.     Pirkėjas turi pareigą saugoti ir tretiesiems asmenims neatskleisti prisijungimo prie internetinės svetainės duomenų.

2.      SUTARTIES SUDARYMAS

1.     Pirkti el. parduotuvėje esančias prekes turi teisę šie asmenys:

1.     veiksnūs fiziniai asmenys;

2.     nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, kurie turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja asmeninėmis pajamomis;

3.     juridiniai asmenys;

4.     visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.     Pirkėjas užsisakyti prekes el. parduotuvėje gali užsiregistruodamas svetainėje, t. y. įvesdamas registracijos formoje prašomus duomenis;

3.     Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose svetainės informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam sutarties įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis. Šie duomenys yra: el. pašto adresas, vardas, pavardė, pristatymo adresas, pašto kodas, miestas, kontaktinio telefono numeris, kiti duomenys;

4.     El. parduotuvėje pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o Pardavėjas gavęs užsakymą jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

3.      ASMENS DUOMENYS

1.    Siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, svetainėje yra renkami tam tikri asmens duomenys apie Pirkėją. Pabrėžiame, kad gerbiame svetainės lankytojų privatumą bei siekiame apsaugoti lankytojų asmens duomenis;

2.     Plačiau apie renkamus asmens duomenis, šių duomenų rinkimo tikslą bei kitą svarbią informaciją, galite sužinoti perskaitę svetainės Privatumo politiką, kurią rasite paspaudę šią nuorodą: https://beepunkt.lt/content/6-privatumo-politika.

4.      PIRKĖJO TEISĖS

1.     Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje vadovaudamasis svetainės Taisyklėmis bei kita informacija, kuri yra pateikiama svetainėje ir prekių aprašymuose;

2.     Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį), ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.     Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.      PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1.     Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą;

2.     Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti teisingus duomenis. Pasikeitus pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo juos atnaujinti;

3.     Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie svetainės duomenų. Praradus prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@beepunkt.lt;

4.     Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.      PARDAVĖJO TEISĖS

1.     Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti el. parduotuvės veiklą. Nutraukus veiklą nauji užsakymai nebepriimami, o vykdomi užsakymai – užbaigiami;

2.     Iškilus neaiškumams susijusiais su Pirkėjo informacija pateikta užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju. Esant šiai aplinkybei, pristatymo terminas atitinkamai pratęsiamas. Pirkėjui per 3 darbo dienas nuo Pardavėjo išsiųsto pranešimo dienos, nepateikus būtinos informacijos užsakymui įvykdyti, užsakymas anuliuojamas;

3.     Panaikinti vartotojo paskyrą arba apriboti naudojimąsi ja, jeigu Pirkėjas nesilaiko įsipareigojimų, kurie numatyti šiose Taisyklėse arba Pirkėjas kitaip neleistinai bando pakenkti el. parduotuvės veikimui;

4.     Vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas neatsiskaito už prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

7.      PARDAVĖJO PAREIGOS

1.     Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę apsipirkti el. parduotuvėje;

2.     Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti šių Taisyklių, Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka;

3.     Vykdyti Pirkėjo užsakymą ir priimti grąžinamas prekes, išskyrus tuos atvejus, kai išpildomos užsakymo anuliavimo sąlygos ir kuomet prekės nėra grąžintinos;

4.     Susidarius aplinkybėms, kuomet ne dėl Pirkėjo kaltės užsakytų prekių pristatyti nėra galimybės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar labai panašią prekę. Pirkėjui atsisakius pasiūlymo, grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, jeigu jie buvo sumokėti iš anksto.

8.    PREKIŲ PRISTATYMAS

1.     Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą;

2.     Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės krepšelyje Pirkėjui pasirinkus prekes. Pristatymo kaina galioja prekių užsakymo pateikimo metu ir ji gali kisti priklausomai nuo prekių kiekio bei bendros krepšelio sumos;

3.     Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu Pirkėjas negali priimti prekių pats, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

4.     Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

5.     Preliminarūs prekių pristatymo terminai yra nurodyti prekių aprašymuose. Šiais terminais nesivadovaujama, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Pirkėjas apie galimą vėlavimą yra informuojamas. Jeigu prekės išimtiniais atvejais vėluoja dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, nedelsiant susisiekiama su Pirkėju ir derinamos prekių pateikimo sąlygos;

6.     Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių;

7.     Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento) ar kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo dokumente ir nenurodžius pastabų yra laikoma, kad siunta perduota (pristatyta) tinkamai ir nėra pažeista;

8.     Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduodama Pirkėjui;

9.     Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama el. parduotuvės skiltyje „Pristatymas“.

9.    PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS 

1.     Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis LR civiliniu kodeksu;

2.     Kokybiškų prekių grąžinimas;

     Pirkėjas (fizinis asmuo) turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu  sudarytos sutarties (grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK 6.228 (10) str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis;

3.     Pirkėjo prašymas grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, buvo išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekinė išvaizda ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Pardavėjo;

4.     Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniais;

5.     Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus;

6.     Norėdami grąžinti ar pakeisti prekę susisiekite su mumis el. paštu  info@beepunkt.lt arba telefonu +370 672 13 081  ir nurodykite užsakymo numerį.

10.  ATSISKAITYMO TVARKA

1.     Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

1.     El. bankininkystės sistema;

2.     Banko pavedimu į MB "Beepunkt" sąskaitą banke;

2.     Detalesnė informacija, susijusi su atsiskaitymo sąlygomis, pateikiama el. parduotuvės skiltyje „Atsiskaitymo sąlygos“.

11.  PREKIŲ GARANTIJA IR KOKYBĖ

1.     Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų;

2.     El. parduotuvėje esančių prekių nuotraukos ir aprašymai gali skirtis ir neatitikti realios prekės išvaizdos ir specifikacijų.

12.  ATSAKOMYBĖ

1.     Pirkėjas yra atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia teisingų bei tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to galinčius atsirasti padarinius, o padariniams atsiradus, Pardavėjas įgyja teisę iš Pirkėjo reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo;

2.     Svetainėje užsiregistravęs Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prisijungė prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju;

3.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai Pirkėjas naudojasi svetaine nesusipažinęs su Taisyklėmis ir dėl šios aplinkybės kyla nuostoliai; 

4.     Pardavėjas neprisiima atsakomybės už kitų įmonių, organizacijų, įstaigų ar asmenų el. tinklalapių veiklą bei turinį, kuriuos Pirkėjas gali pasiekti naudodamasis nuorodomis, pateiktomis svetainėje www.beepunkt.lt;

5.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus nuostolius.

13.  AKCIJOS

1.     Pardavėjas turi teisę svetainėje inicijuoti bei skelbti akcijas;

2.     Pardavėjas turi teisę vienašališkai, atskirai neperspėdamas Pirkėjo, pakeisti ar panaikinti akcijų sąlygas. Akcijų sąlygų pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t. y. nuo pakeitimo ar panaikinimo momento.

14.  KOMUNIKACIJA IR RINKODARA

1.     Pardavėjas informaciją apie prekes bei jų pristatymą, taip pat rinkodaros pranešimus, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis;

2.     Pirkėjas pranešimus, klausimus bei nusiskundimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu arba su Pardavėju susisiekia svetainėje nurodytu telefonu numeriu;

3.     Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas negauna Taisyklių 14.1. punkte nurodytos informacijos dėl internetinio ryšio ar elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

15.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.     Svetainės naudojimosi Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2.     Jeigu kuri nors iš Taisyklių nuostatų yra pripažįstama neteisėta, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti;

3.     Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

4.     Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl šių Taisyklių, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@beepunkt.lt arba skambinti telefonu +370 672 13 081.

5.     Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

6.  Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Prekės pridėtos į norų sąrašą
Prekė pridėta palyginimui

Siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę, šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite privatumo pranešime. Privatumo pranešimas